QAPI LÖVHƏLƏRİ

Qapı lövhələri şirkətin üzüdür. Ofisdəki lövhə, ofisə ilk dəfə gələn hər bir insanın tanışlığına başlayır.

Ofis lövhələrinin hazırlanması müştəriyə qayğı göstərmək üçün ilk addımdır.