PİLONLAR

Pilon – işıqlı və ya işıqsız yol kənarında qurulan sabit reklam qurğusudur.